phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Acord de colaborare între Agenţia Proprietății Publice Universitatea Tehnică din Moldova

16 octombrie, 2020

La 16 octombrie curent, directorul general al Agenţiei Proprietății Publice (APP), Ghenadie Țepordei, și rectorul Universității Tehnice din Moldova (UTM), Viorel Bostan, au semnat un Acord de colaborare în domeniul colaborării bilaterale în domeniul instruirii și aprofundării cunoștințelor pe segmentul administrării şi deetatizării proprietății publice, întru asigurarea unui nivel înalt de calificare al absolvenților Universității prin integrarea procesului de studii și a experienţei instituţiilor guvernamentale în domeniul tehnologiilor informaţionale, cercetării ştiinţifice şi tehnologice, tehnice în domeniul arhitecturii, urbanism, construcţii, energie, comunicații şi manegment şi serviciilor aferente.

Directorul general APP, Ghenadie Țepordei, a menționat că, în prezent, este incontestabil rolul fundamental al mediului academic în crearea unui climat favorabil inovării, cercetării, creativităţii şi liberei concurenţe, pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. În același context domnia sa și-a exprimat speranța că semnarea acestui Acord va intensifica relaţiile de cooperare în vederea promovării științei şi diseminării cunoştinţelor în rândul cercetătorilor și inventatorilor, dar și celor care activează în diferite instituții cu profil tehnic din Republica Moldova.

La rîndul său, Viorel Bostan rectorul Universității Tehnice din Moldova, a menționat că relațiile de colaborare între APP și UTM sunt extrem de necesare deoarece ambele instituții au un scop comun și anume dezvoltarea economiei Republicii Moldova.

Totodată, în cadrul întrevederii au fost expuse mai multe propuneri de colaborare. Părțile au convenit asupra acordării reciproce a suportului metodologic și consultații privind organizarea și desfășurarea conferințelor, seminarelor și atelierelor de lucru organizate de ei.

Semnarea Acordului dat formalizează, de fapt, un dialog permanent, constuctiv și stabilește un parteneriat durabil pentru dezvoltarea și implementarea politicilor din domeniul științei și educației.

În cadrul discuției părțile și-au exprimat convingerea că parteneriatul dintre cele două instituții se va baza pe principii de transparență și deschidere în procesul de cooperare, și a interesului public în cadrul activităților desfășurate în comun.

Pe final, semnatarii au reiterat importanța acestui document, au exprimat aprecieri reciproce și și-au transmis realizări productive în domeniul de activitate.