phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Anunț cu privire la numărul candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. Centrul de Cultură Populară “VESELIA”

1 aprilie, 2021

În conformitate cu prevederile pct.9 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. Centrul de Cultură Populară “VESELIA”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 49 din 02.03.2021,  Comisia de selectare a candidaturii la funcția de administrator al Î.S. Centrul de Cultură Populară “VESELIA” informează că, în termenul stabilit pentru depunerea documentelor pentru participare la concurs - 25.03.2021, ora 16:00 - au fost depuse 3 (trei) dosare de participare.

În urma examinării dosarelor depuse, la concurs au fost admiși 2 (doi) candidați.

Candidatul nr. 2 nu a fost admis la concurs, din motiv că, contrar prevederilor Regulamentului menționat supra, a prezentat dosarul incomplet, și anume:  nu a prezentat viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii, a prezentat doar o referință profesională; a prezentat incomplet informația prevăzută de Anexa nr.4 la Regulament la informația aferentă punctului 5.6 Recomandări/referințe; nu a prezentat copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate.