phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Anunț cu privire la selectarea, admiterea candidaților la concurs și desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. Centrul de Cultură Populară ,,VESELIA” – Proba interviului

31 mai, 2021

În conformitate cu prevederile pct. 9 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. Centrul de Cultură Populară ,,VESELIA”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 49 din 02.03.2021,  Comisia de selectare a candidaturii la funcția de administrator al Î.S. Centrul de Cultură Populară ,,VESELIA” informează că, în termenul stabilit pentru depunerea documentelor de participare la concurs - 22.05.2021, ora 16:00 - au fost depuse 4 (patru) dosare.

Ca urmare a examinării dosarelor depuse, pentru etapa a doua a concursului (Interviul) au fost admiși 3 (trei) candidați.

Candidatul nr. 1 nu a acumulat punctajul minim, necesar admiterii în etapa următoare, conform prevederilor pct. 11 și pct. 13 al  Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. Centrul de Cultură Populară ,,VESELIA”. Totodată, a prezentat dosarul inconsecvent, cu discordanțe în denumirea funcției deținute anterior, expusă în CV, cu cea menționată în scrisoarea de recomandare, eliberată de un angajat al autorității publice locale unde a deținut funcția respectivă, iar la pct. 2.3 din declarația prezentată (conform anexei nr. 4), nu a  fost indicată perioada fără activitate profesională.

În conformitate cu prevederile pct. 15 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. Centrul de Cultură Populară ,,VESELIA”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 49 din 02.03.2021, Consiliul de administrație al Î.S. Centrul de Cultură Populară ,,VESELIA” informează că, la etapa a doua a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. Centrul de Cultură Populară ,,VESELIA” au fost admiși pentru susținerea interviului 3 (trei) candidați, și anume:

Candidatul nr. 2 - Gînga Anastasie

Candidatul nr. 3 - Isac Eugen

Candidatul nr. 4 – Ivanov Cristina.

Desfășurarea etapei a doua a concursului - interviul, se va desfășura la data de 02.06.2021, ora 15:00, pe adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Casa Guvernului, sala de ședințe, et.1.