phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU
Inapoi

ANUNȚ privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției de Director general al Societății pe acțiuni „SANFARM-PRIM”

12 decembrie, 2022

Comisia de selectare a candidaturii la funcția de Director general al S.A. ,,SANFARM-PRIM”, conform prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății aprobat prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor din 23.07.2021 și altor acte normative, anunță despre prelungirea termenului/limită de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,SANFARM-PRIM”.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „SANFARM-PRIM” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „SANFARM-PRIM” (se anexează), aprobat de către Adunarea generală ordinară a acționarilor S.A. „SANFARM-PRIM” din 29.07.2022.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web oficiale:

 https://app.gov.md/  și www.sanfarmprim.md.

Perioada și termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs se stabilește data de 31 ianuarie 2023, ora 17.00

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „SANFARM-PRIM”, vor fi depuse la sediul societății:  MD 2043, mun. Chișinău, str. Grenoble,149 A, etajul 2, biroul 205 la secretarul Comisiei de selectare.

Concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale,1.

Persoana de contact:  secretarul Comisiei de selectare, Bogatu Veronica; tel. mobil 068499980; adresa electronică: jurist@sanfarmprim.md

Cerințe față de candidat rămân aceleași ca în primul anunț și conform Regulamentului.

Notă: Se recomandă candidaților să consulte foarte atent Regulamentul de concurs. De asemenea candidații vor ține cont și de Bibliografia concursului, care este prezentată în Anexa nr.5 la Regulamentul de concurs.

 Anexe: Regulamentul de concurs.


Anexe

Regulamentul Concursului

481 KB