phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Comunicat cu privire la declarația domnului Alexandru Slusari, vicepreședinte al parlamentului, în ceea ce privește Î.S. „Vibropribor”

13 octombrie, 2020

 

În temeiul Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Întreprinderea de stat „Vibropribor”, mun. Chişinău, bd. Gagarin, 10 a fost inclusă în Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 945/2007.

Concursul comercial de înstrăinare Î.S. „Vibropribor”, a fost anunțat pentru perioada 24.02.-30.03.2017 (MO al RM  nr. 60-66 din 24.02.2017) în condițiile actelor normative prenotate și deciziilor Comisiei pentru desfăşurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietăţii publice, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 919 din 30.07.2008. Anterior concursului din perioada 24.02.-30.03.2017 Î.S. ”Vibropribor” a fost expusă la concurs comercial ca complex patrimonial unic de 20 ori.

În procesul pregătirii întreprinderii spre privatizare, în conformitate cu prevederile  art. 34 și 37 ale Legii 121/2007, Agenţia Proprietăţii Publice a organizat  evaluarea Î.S. “Vibropribor” ca complex patrimonial unic, de către specialiști licențiați, în scopul determinării valorii de piaţă a acestuia, fiind întocmit Raportul de evaluare și  perfectat dosarul bunului supus privatizării din documentele prezentate de administratorul întreprinderii.

Potrivit informației prezentate de compania care a efectuat evaluarea complexului patrimonial unic, în procesul determinării valorii de piață a bunului supus privatizării au fost utilizate metodele prevăzute de legislație privind activitatea de evaluare, drept bază servind informația prezentată de administrația întreprinderii, inclusiv Lista de inventariere, întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul  Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29 mai 2012, datele de inventariere tehnică efectuată de oficiul cadastral teritorial, precum și prin măsurări și calcule ale bunurilor imobile neînregistrate în cadastru.

În cadrul ședinței Comisiei de concurs din data de 10 aprilie 2017, Comisia a acceptat privatizarea complexului patrimonial unic – Î.S. “Vibropribor” de către S.R.L. ”Horus” la prețul de 38 600 000 lei.