phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Comunicat cu referire la declarațiile apărute în presă referitoare la vînzarea bazei de odihnă ”Chaika” din orașul Koblevo, Ucraina

6 ianuarie, 2021

La 16 decembrie 2020, a avut loc licitația cu strigare de privatizare a bunurilor proprietate de stat desfășurată de Agenția Proprietății Publice, conform Comunicatului informativ publicat la 27.11.2020 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 313-317, unde au fost adjudecate 8 bunuri proprietate de stat în valoare totală de 67 820 000 lei.

Baza de odihnă „Chaika”, situată în Ucraina, or. Coblevo, a fost expusă la privatizare în conformitate cu prevederile art. 3, 6 alin. 2 lit. a), 7 alin. 4 lit. c) din Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, nr. 121 din 04.05.20078, HG-945 din 20.08.2007 și a fost inclusă în Lista bunurilor proprietate de stat – Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 945 din 20.08.2007,  în temeiul Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

În procesul pregătirii dosarelor bunurilor supuse privatizării, Agenția Proprietății Publice a organizat evaluarea bunurilor proprietate publică de stat supuse privatizării (întreprinderile de stat ca complexe patrimoniale unice, bunurile imobile, complexele de bunuri și construcțiile nefinalizate) și a selectat companiile de evaluare conform prevederilor Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, achiziționând serviciile de estimare a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, prin procedura cererii ofertelor de prețuri, care s-a desfășurat pe platforma M-Tender, loturile de evaluare fiind atribuite operatorilor economici prin sistem, în mod transparent (criteriul de selectare a evaluatorilor fiind ”cel mai mic preț oferit”).

De menționat că conform raportului de evaluare a bazei de odihnă ”Chaika” bunurile sunt într-o stare deplorabilă fiind constatat un grad de uzură de 43%, iar pentru utilizarea lor ulterioară este necesară renovarea și reechiparea lor, care necesită cheltuieli considerabile. Valoarea de piață bunului stabilit conform raportului de evaluare este de 1 100 000 lei.

De menționat că, terenul pe care este amplasat bunul nu aparține cu drept de proprietate Republicii Moldova, este în locațiune, fapt ce impunea obligația achitării plății de folosință a terenului.

La stabilirea prețului de expunere, comisia de licitație, ținând cont de valoarea bunurilor determinată în raportul de evaluare precum și de criteriile specifice fiecărui bun (situațiile financiare, amplasarea, starea fizică, etc.) a stabilit prețul inițial de vînzare de 1 600 000 lei.

Astfel, în condițiile actelor normative prenotate, la decizia Comisiei de licitație în perioada 27.11–16.12.2021, Baza de odihnă „Chaika”, or. Koblevo a fost expusă la licitaţie cu strigare, la prețul inițial de vânzare – 1 600 000 lei. Comunicatul informativ a fost publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 313-317 din 27.11.2020, plasat pe pagina web a APP, a fost expediat Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene precum și Agenției de Investiții, iar la licitație au fost liberi să participe orice pretendent.

În  urma petrecerii licitației cu strigare, desfășurată în mod public și transparent bunul a fost adjudecat la prețul de de 1888000 lei. 

Menționăm că Agenția Proprietății Publice, își va desfășura și în continuare activitatea în mod transparent, în conformitate cu prevederile actelor normative, în vederea administrării eficiente a patrimoniului public și nu va participa nici într-un fel la disputele politice.