phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Comunicat cu referire la manifestarea transportatorilor APOTA

8 octombrie, 2020

 

cu referire la manifestarea transportatorilor APOTA. Agenția Proprietății Publice comunică următoarele:

La 17 decembrie 2018 între Agenția Proprietății Publice, numit Partener public și S.R.L. „Gările Auto Moderne”, numit Partener privat, a fost încheiat Contractul de parteneriat public-privat, pe un termen de 25 ani, care are drept obiect modernizarea și eficientizarea activității Î.S. „Gările și Stațiile Auto”, cu scopul efectuării investițiilor private de modernizare a 30 de filiale ale întreprinderii, în sumă de peste 200 mln. MDL,  astfel încât infrastructura existentă să corespundă cerințelor actuale privind prestarea serviciilor de autogară.

În calitate de partener public Agenția Proprietății Publice supraveghează executarea prevederilor contractuale prin intermediul Comisiei de monitorizare. Astfel, pentru perioada 2019, S.R.L. „Gările Auto Moderne” a executat în mare parte lucrările și investițiile preconizate pentru anul respectiv, din care considerente, Comisia de monitorizare nu a identificat temeiuri justificative pentru inițierea unei proceduri de rezoluțiune a contractului menționat supra.

De asemenea, la începutul anului 2021, Comisia de monitorizare urmează se examineze modul și nivelul de executare de către S.R.L. „Gările Auto Moderne” a planului investițional pentru anul 2020 și în cazul în care va fi stabili că partenerul privat nu-și onorează obligațiile contractuale, Agenția Proprietății Publice, va întreprinde acțiunile prevăzute de legislație și de contractul de parteneriat public-privat cu  S.R.L. „Gările Auto Moderne”.

Cu privire la modalitatea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat, partenerului privat S.R.L. „Gările Auto Moderne”, atragem atenția că acest aspect constituie, la moment, prerogativa exclusivă a organelor de urmărire penală, care urmează să se expună asupra legalității procesului menționat.

Mai mult ca atît, în conformitate cu prevederile contractului de parteneriat public privat Agenția Proprietății Publice îi revine obligația exclusivă de monitorizare a executării planului investițional, respectiv monitorizarea activității operaționale ale S.R.L. „Gările Auto Moderne” și soluționarea disputelor apărute între acesta cu unii transportatori auto sau alte persoane terțe excedă atribuțiile Agenției.

În contextul celor expuse, Agenția Proprietății Publice nu va da curs provocărilor lansate în spațiul public și a încercărilor anumitor persoane de a implica Agenția  Proprietății Publice pentru realizarea intereselor personale.