phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU
Inapoi

COMUNICAT privind deetatizarea proprietății publice de stat în anul 2019, veniturile din privatizare și cheltuielile aferente procesului de deetatizare

10 martie, 2020

COMUNICAT

privind deetatizarea proprietății publice de stat în anul 2019, veniturile din privatizare și cheltuielile aferente procesului de deetatizare

 

 

În temeiul Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și actelor normative aferente executării legii, în semestrul I al anului 2019, a fost organizată 1 rundă de privatizare a bunurilor proprietate de stat prin modalitățile prevăzute de lege, în cadrul căreia au fost expuse la vânzare 36 bunuri. Comunicatele informative au fost publicate în Monitorul Oficial al RM nr. 192-203 din 14.06.2019, care în temeiul indicațiilor din cadrul ședinței Guvernului RM din 20.06.2019, au fost anulate (Monitorul Oficial al RM nr. 209-216 din 28.06.2019). Ulterior, prin Hotărârea Parlamentului nr. 89 din 19.07.2019 a fost instituit moratoriu asupra proceselor de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat.

În rezultatul concursului comercial desfășurat în perioada 12.10–12.12.2018 (Monitorul Oficial al RM nr. 384-395 din 12.10.2018), la 11 ianuarie 2019, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului din S.A. ”Tutun-CTC”, mun. Chișinău, str. Ismail 116, în număr de 5 076 982 acțiuni (90,81%),la prețul de 167 761,0 mii lei, inclusiv impozitul privat în mărime de 1% prevăzut de Legea bugetul de stat.

În corespundere cu prevederile art. 541 al Legii nr. 121/2007 și Hotărârii Guvernului nr. 51/2019 a fost asigurată procedura de cumpărare şi deetatizare a acțiunilor nou-emise de banca de importanță sistemică B.C. ”Moldindconbank” S.A. Drept urmare, în bugetul de stat a fost achitat impozitul privat în sumă de 7 640,5 mii lei.

În perioada de referință, au fost monitorizate 12 contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor proprietate publică de stat privatizate la concursuri; avizate studiile de fezabilitate pentru 5 proiecte de parteneriat public-privat (PPP); monitorizate 45 contracte PPP și concesiuni în derulare; organizate 8 ședințe a comisiilor de monitorizare a contractelor PPP și concesiuni.

În anul 2019, cheltuielile aferente procesului de deetatizare a bunurilor proprietate de stat au constituit 762,9 mii lei, direcționate spre achitarea serviciilor de evaluare, serviciilor cadastrale, serviciilor de mediatizare și de publicitate. Veniturile din deetatizarea bunurilor proprietate de stat au constituit                191 696,2 mii lei.

 

 

 

Director general

al Agenției Proprietății Publice                                                                Ghenadie Țepordei