phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Concurs pentru selectarea entității de audit!

15 noiembrie, 2021

ÎS Centrul de Instruire ”Inmacom-Didactic” anunță concurs pentru selectarea entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderii pentru anul 2021.
Ofertele vor fi depuse până la 15 decembrie 2021, ora 1600, în plic sigilat cu mențiunea ”Concurs pentru selectarea societății de audit”, la adresa: Chișinău, str. Sarmizegetusa, 43, bir. 200 (anticamera).
Oferta va fi elaborată conform structurii și prevederilor Hotărârii Guvernului nr.875/2015.
Onorariul de audit se va indica în moneda națională și va include TVA.
Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de Administrație al întreprinderii.
Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț.
Informații suplimentare pot fi solicitate la tel.: (022)-53-79-59 (Viorica Macovei, contabil șef) și pe sait-ul entității: www.inmacom.com.md