phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Conducătorii entităților publice sunt desemnați conform legislației în vigoare

4 iunie, 2021

În contextul vehiculării unor idei în spațiul mediatic privind numirea în funcție a unor conducători ai societăților comerciale cu capital public din or. Bălți, Agenția Proprietății Publice precizează următoarele.

Structura, atribuţiile, modul de constituire şi de funcţionare a organelor de conducere ale societăţii pe acțiuni sunt stabilite în conformitate cu Legea Nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, statutul şi regulamentele societăţii. Decizia de desemnare a conducătorului se adoptă în cadrul ședinței Consiliului societății, cu votul majoritar al membrilor prezenți la ședință.

Astfel, referitor la Societatea pe acțiuni ,,Răut”, subliniem că, de către directorul general al societății, Ion Cojocaru, a fost depusă cererea privind acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 4 ani. Ulterior, în cadrul ședinței Consiliului societății din 26.05.21 a fost desemnat, în vederea exercitării funcției de director general interimar al societății, Alexei Onoico, până la revenirea din concediu a directorului general Ion Cojocaru.

În același context, menționăm, că în cazul S.A. ,,Barza Albă”, directorul general interimar al societății,  Arcadie Zastavnețchi, la 28 mai 2021 a depus cerere de demisie. Consiliul societății a examinat cererea și s-a expus asupra încetării raporturilor de muncă cu A. Zastavnețchi. Totodată, în cadrul ședinței Consiliului s-a discutat despre unica cerere parvenită de la Alexandr Usatîi pentru asigurarea interimatului funcției până la organizarea concursului de selectare a directorului general al S.A. ,,Barza Albă”. Astfel, candidatura la funcția de director general interimar Alexandr Usatîi a fost aprobată, cu vot majoritar, de către membrii Consiliului.

În această ordine de idei, menționăm, că informațiile difuzate de către mijloacele mass-media privind acest subiect prezintă subtext politic, urmărind manipularea opiniei publice vizavi de activitatea propriu-zisă a Agenției. Agenția Proprietății Publice și în continuare va monitoriza activitatea entităților din subordine și nu va admite administrare ineficientă, contracarând orice gestionare defectuoasă. Despre rezultatele auditului la S.A. ,,Barza Albă” vă vom informa suplimentar.