phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări a Agenției Proprietății Publice a prezentat raportul de activitate pentru anul 2020

19 februarie, 2021

La 19.02.2021 Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări (DACMR) a prezentat raportul de activitate pentru anul 2020.

Acesta include realizările obținute pe dimensiunea principală de activitate - asigurarea administrării corporative eficiente a întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni, din numele statului.

Pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 DACMR a recepționat spre examinare 3900 adresări de la autoritățile publice centrale/locale, alte entități publice, persoane juridice și fizice.

În scopul asigurării elaborării și perfecționării cadrului normativ în domeniul administrării proprietății publice, cât și exercitării atribuțiilor în domeniul administrării corporative, DACMR a elaborat 9 proiecte de hotărâri de Guvern și a prezentat 19 avize la proiecte de acte normative inițiate și promovate de alte autorități publice de resort.

În vederea asigurării desfășurării adunărilor generale ordinare și extraordinare la societățile comerciale în care Agenția exercită atribuțiile de acționar în numele Guvernului, au fost elaborate: indicații pentru reprezentantul statului; ordine interne de desemnare a reprezentantului statului; decizii; ordine de desemnare a Consiliilor de administrație;

      Pe parcursul perioadei menționate, Secția valorificarea bunurilor entităților de stat din cadrul DACMR a eliberat autorizații privind:

•         transmitere în locațiune - 104;

•         comercializare - 17;

•         casare – 26.

     Totodată în perioada respectivă în vederea asigurării integrității și gestionării eficiente a bunurilor întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni, DACMR a asigurat organizarea a 28 ședințe ale Grupului de lucru privind valorificarea bunurilor entităților de stat,  fiind asigurată examinarea a 179 subiecte în cadrul grupului de lucru iar ca urmare a desfășurării acestor întruniri, au fost întocmite 28 procese - verbale, conform deciziilor adoptate.

Pentru anul 2021 DACMR și-a propus:

-asigurarea unei administrări cît mai eficiente și corespunzătoare a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale în care statul deține cotă parte;

- asigurarea integrității și folosirea rațională a patrimoniului public din gestiunea/proprietatea întreprinderilor de stat, a societăților comerciale în care statul deține cotă parte;

- asigurarea, coordonarea și definitivarea în temeiul unei hotărîri de govern a procesului de reorganizare sau lichidare a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale;