phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Informație despre procesul de privatizare a bunurilor proprietate de stat în anul 2020

13 ianuarie, 2021

În 2020, Agenția Proprietății Publice, în scopul expunerii la privatizare, a organizat pregătirea a circa 77 bunuri, incluse în Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 privind administrarea şi dezetatizarea proprietății publice.

În acest sens fost realizată organizarea evaluării bunurilor supuse privatizării, întocmirea sau actualizarea dosarelor bunurilor supuse privatizării, precum și elaborarea sau actualizarea fișelor informative ale bunurilor preconizate a fi expuse la privatizare, care conțin informații privind domeniile de activitate, indicatori economici și financiari, valoarea activelor și pasivelor, precum și alte date relevante fiecărui bun supus privatizării.

În procesul pregătirii dosarelor bunurilor supuse privatizării APP a selectat companiile de evaluare conform prevederilor Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, achiziționând serviciile de estimare a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, prin procedura cererii ofertelor de prețuri, care s-a desfășurat prin intermediul platformei M-Tender, loturile fiind atribuite operatorilor economici prin sistem (fără implicarea factorului uman), în mod transparent (criteriul de selectare a evaluatorilor fiind ”cel mai mic preț oferit”).

Pe parcursul anului 2020,  au fost organizate și desfășurate 4 licitații cu strigare, 1 concurs comercial, 3 runde de licitații pe piața reglementată a Bursei de Valori, în cadrul cărora au fost expuse la vânzare 51 bunuri proprietate publică de stat supuse privatizării (majoritatea lor repetat). În toate cazurile au fost asigurate transparența și legalitatea proceselor. Anunțurile au fost publicate în Monitorul Oficial al RM (nr. 180-187 din 17.07.2020, nr. 241-245 din 25.09.2020, nr. 267-271 din 16.10.2020, nr. 313-317 din 27.11.2020), au fost plasate pe pagina web a APP,  și au fost expediate Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, pentru difuzare prin misiunile diplomatice ale RM.

Menționăm că în anul 2020 APP a optat pentru privatizarea prin expunere la licitații cu strigare. În rezultatul licitațiilor cu strigare, desfășurate la 05 august, 21 octombrie, 04 noiembrie, 16 decembrie, unde au fost expuse 37 bunuri, o parte din ele fiind expuse repetat, au fost adjudecate 19 bunuri, inclusiv 4 complexe patrimoniale unice, 8 complexe de bunuri și 7 bunuri imobile – terenuri pentru construcții.

Valoarea totală a bunurilor adjudecate în cadrul licitațiilor cu strigare este de 420 522 500 lei, care constituie cca 60% din sarcina bugetară stabilită pentru anul 2020 – venituri din privatizări de 700 mil lei.

Valoarea totală inițială de expunere a bunurilor adjudecate, a constituit 344 418 100 lei (în cadrul desfășurării licitațiilor, valoarea totală a bunurilor adjudecate s-a majorat cu 76 104 400 lei).


Anexe

Detalii despre rezultatul licitațiilor

19 KB