phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Invitație la Concursul pentru achiziționarea serviciilor de audit

28 mai, 2021

Denumirea autorității contractante: Întreprinderea de Stat ,,Direcția pentru Exploatarea Imobilului”.

Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor): Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78, biroul 201.

Numărul de telefon și persoana de contact: Inga Dumitraș, tel. 022-25-31-22.

Obiectul achiziției: Auditarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2020.

Termenul-limită de depunere a ofertelor: 12.07.2021, ora 800.

Cerințe față de conținutul ofertei: Oferta va fi elaborată conform structurii și prevederilor Hotărârii Guvernului nr.875/2015. Oferta se prezintă în plic sigilat, cu mențiunea ,,Concurs pentru selectarea societății de audit”.

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț.

Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de Administrație al întreprinderii în conformitate cu prevederile stipulate în Caietul de sarcini www.isdei.md

Onorariul de audit se va indica în moneda națională și va include TVA.

Pentru informații suplimentare: tel.: 022-25-31-22 sau site-ul entității: www.isdei.md