phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Î.S. ”Poșta Moldovei” - Operator Economic Autorizat

8 aprilie, 2021

Ghenadie Țepordei, Director General al Agenției Proprietății Publice împreună cu Vitalie Zaharia, Director general al Î.S. ,,Poșta Moldovei”, au participat astăzi, 8 aprilie 2021, la un eveniment de amploare, în cadrul căruia a fost semnat Memorandumul de colaborare cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova, ce are drept scop impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic prin alinierea la standardele internaționale.

Memorandumul cuprinde mai multe domenii de cooperare, precum simplificarea procedurilor vamale, sporirea securității corespondenței, facilitarea prelucrării rapide a trimiterilor poștale, combaterea comerțului ilicit, sporirea schimbului de date electronice prealabile între vamă și poștă, dar și aprobarea formularelor poștale CN22 și CN23 în calitate de declarații vamale.

Drept rezultat al cooperării eficiente dintre cele două autorități, Î.S. ,,Poșta Moldovei” i s-a conferit statutul de AEO - Operator Economic Autorizat. Obținerea statutului AEO a fost posibilă cu susținerea partenerului de dezvoltare strategic - Programului USAID pentru Reforme Structurale în Moldova.

Această certificare vamală a fost dobândită doar de 5 operatori poștali: România, Ungaria, Olanda, Cehia și Slovenia. Statutul AEO îi permite „Poștei Moldovei” să devină ,,partener de încredere” al autorității vamale. Odată cu obținerea statutului respectiv, Î.S. ,,Poșta Moldovei” va genera multe beneficii, precum reducerea controalelor fizice și documentare, simplificarea procedurilor vamale, posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectuarea controalelor, efectuarea schimbului electronic de date și informații, reducerea costurilor și diminuarea timpul de prelucrare, vămuire și expediere a trimiterilor”, a menționat dl Vitalie Zaharia, Directorul Î.S. „Poșta Moldovei”. 

Pentru a obține această certificare, Întreprinderea a trecut printr-un amplu și complex proces de verificare, adaptare și ajustare la standardele internaționale și reglementările vamale. Statutul AEO este o „marcă de calitate recunoscută în toate statele membre ale Uniunii Europene și în unele țări terțe (China, Japonia, Norvegia, SUA), care au parteneriatele încheiate cu UE, și se caracterizează prin credibilitate, siguranță și încredere.

Menționăm că, aceste acțiuni au un rol important în circuitul comerțului transfrontalier și în modernizarea operațiunilor vamale derulate de Întreprindere, dar și pentru consolidarea parteneriatului cu autoritățile vamale, care este bazat pe respectarea principiilor de transparență reciprocă, corectitudine, echitate și responsabilitate.

https://www.posta.md/ro/news/2915.html