MENU
Administrarea proprietății publice de stat
Administrarea proprietății publice de stat

Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile

Notă informativă

la proiectul Ordinului Agenției Proprietății Publice privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de delimitare  în cadrul Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 80/2019

 

1.

Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

 

Agenția Proprietății Publice

2.

Condiții ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

 

În corespundere cu prevederile pct. 5, alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 80/2019 privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023, Agenția Proprietății Publice a elaborat  Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de delimitare pentru asigurarea executării lucrărilor de delimitare în mod masiv în cadrul Programului de stat.

Actul normativ este elaborat în temeiul Legii nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice, Hotărârii Guvernului nr. 63/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică şi Hotărârea Guvernului nr. 80/2019 privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023.

Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de delimitare stabilește modul de instituire și funcționare, precum și atribuțiile și drepturile Comisiei de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică a statului, a unităților adminsitartiv-teritoriale  de nivelul întâi și al doilea, după apartenență (de stat sau locală) și pe domenii (public sau privat) în cadrul Programului de stat.

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de delimitare, autoritate administrativă publică centrală care implementează politica statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, se aprobă prin ordin, care se semnează de către conducătorul autorității emitente.   

3.

Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația Uniunii Europene

 

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene

4.

Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

 

Prin proiectul dat se stabilește modul de instituire, funcționare, atribuțiile și drepturile Comisiei de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică a statului, a unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi și al doilea, după apartenență (de stat sau locală) și pe domenii (public sau privat) în cadrul Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 80/2019.

5.

Fundamentarea economică și financiară

 

Realizarea proiectului nu implică cheltuieli financiare suplimentare.

6.

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

 

Prezentul proiect nu implică modificarea altor acte normative

7.

Avizarea și consultarea publică a proiectului

 

Proiectul a fost publicat pentru consultări publice pe pagina web a Agenției Proprietății Publice www.app.gov.md

8.

Constatările expertizei anticorupție

 

Proiectul nu este supus expertizei anticorupție

9.

Constatările expertizei de compatibilitate

 

Proiectul nu implică expertiza de compatibilitate.

10.

Constatările expertizei juridice

 

Proiectul este supus expertizei juridice

11.

Constatările altor expertize

 

Proiectul nu implică alte expertize.


Anexe

Nota informativă

493 KB

Regulament

175 KB

Ordin

140 KB