phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU
Inapoi

Proiectul planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 - în discuție cu părțile interesate

10 septembrie, 2021

Directorul general al Agenției Proprietății Publice, Eugeniu Cozonac, alături de alți colaboratori ai agenției au participat la consultările publice privind proiectul planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 cu tema: ,,Buna Guvernare. Administrație publică și autonomie locală”. Consultările publice au reunit în discuții reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Biroului Național de Statistică, ai altor autorități administrative centrale și locale, ai organizațiilor societății civile, ai mediului academic.

În debutul ședintei, secretarul general adjunct al Guvernului,  Adrian Ermurachi, s-a referit la proiectul planului de acțiuni, anunțând obiectivele și acțiunile prioritare ce țin de creșterea calității actului de guvernare, combaterea corupției, a monopolurilor, a managementului defectuos în întreprinderile de stat. Totodată, a pus accent asupra necesității asigurării funcționalității ministerelor conform noii structuri a Guvernului, creșterii accesului cetățenilor la informația de interes public, creșterea independenței financiare a administrației publice de nivelul I etc.

La rândul său, directorul general al Agenției Proprietății Publice, Eugeniu Cozonac a reiterat necesitatea implicării părților interesate pentru a obține, în final, transformarea transparentă a instituțiilor de stat, iradicarea schemelor corupte, cu sporirea încrederii în instituțiile de stat și în modul cum se administrează patrimoniul statului.

Privind obiectivele și acțiunile stipulate în Planul de acțiuni

În cadrul proiectului prezentat, au fost stabilite mai multe obiective care prevăd Buna administrare în cadrul autorităților publice centrale și locale. Inclusiv la acest capitol, Agenția Proprietății Publice a propus includerea mai multor obiective în Planul de acțiuni, multe din care sunt în proces  de implementare:

- Elaborarea unui program special pentru participarea moldovenilor stabiliți peste hotare, care dețin competențele și experiența potrivită, în consiliile de administrație și alte organe de conducere ale întreprinderilor de stat;

- Asigurarea transparenței și eficienței proceselor de restructurare, privatizare, reorganizare sau lichidare a entităților cu cotă de stat;

- Coroborarea actelor normative la prevederile Codului civil. În acest scop se va opta pentru elaborarea și aprobarea modificărilor Hotărârii Guvernului nr. 91/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului; elaborarea și aprobarea în redacție nouă a Legii nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei, unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului etc;

- Dezvoltarea cadrului normativ în vederea realizării procesului de delimitare a bunurilor imobile proprietate de stat;

- Elaborarea unui mecanism motivațional de identificare și desemnare a membrilor comisiilor de monitorizare a contractelor de parteneriat public-privat, precum și a contractelor investiționale/comerciale.

 Un obiectiv important stabilit în planul de acțiuni este și asigurarea implementării celor mai bune practici de guvernanță corporativă și profesionalizarea managementului întreprinderilor de stat, care prevede aprobarea Codului de guvernanță corporativă în cadrul societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat în cel puțin 20 societăți pe acțiuni și punerea în aplicare a acestuia până la finele lunii iulie, 2022.

În aceeași ordine de idei, reiterăm faptul că participanții la discuțiile publice au intervenit cu mai multe propuneri la completarea acestui proiect, implicându-se activ într-un dialog privind agenda de reforme a Guvernului pentru anii 2021-2022. Propunerile acestora vor facilita identificarea și formularea recomandărilor de politici noi, promovarea diferitelor abordări inovative, în raport cu constrângerile și problemele domeniilor menționate. 

Totodată, subliniem, că Agenția Proprietății Publice este deschisă și în continuare pentru propuneri privind buna administrare a domeniilor de activitate încredințate. Acestea pot fi expediate la email-ul: office@app.gov.md.

Proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 poate fi accesat aici: https://bit.ly/3C0xCUM