MENU

Rapoarte anuale

Hotărârea Curții de Conturi nr. 46 din 26.08.2022 cu privire la Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public de către Agenția Proprietății Publice în anii 2019-2021 și planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor

1,050 KB

Hotărârea Curții de Conturi nr. 49 din 02.08.2021 cu privire la Raportul auditului conformităţii privatizării bunurilor în perioada anilor 2013-2019 și informaţia de progres privind implementarea cerinţelor/recomandărilor înaintate

1,703 KB

Hotărârea Curții de Conturi nr. 28 din 24.06.2021 cu privire la Raportul auditului conformităţii asupra privatizării bunurilor prin concursuri investiţionale si comerciale în anii 2013-2019 și informaţii privind implementarea recomandărilor specificate

1,693 KB

Hotărârea Curții de Conturi nr. 78 din 24.12.2020 privind Raportul auditului conformităţii asupra privatizării încăperilor nelocuibile și informaţia de progres privind implementarea cerinţelor/recomandărilor înaintate

2,746 KB

Hotărârea Curții de Conturi nr. 69 din 18.12.2020 cu privire la Raportul auditului conformităţii procesului de vânzare-cumpărare a terenurilor din domeniul privat al statului aferente bunurilor imobile proprietate privată pe anii 2013-2019 și informaţia de progres privind implementarea cerinţelor/recomandărilor înaintate

1,126 KB

Hotărârea Curții de Conturi nr. 73 din 13.12.2019 cu privire la Raportul auditului conformităţii procesului de privatizare a Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova" și informaţii privind implementarea recomandărilor specificate

4,011 KB

Hotărârea Curții de Conturi nr. 71 din 29.11.2019 cu privire la Raportul auditului conformităţii procesului de vânzare-cumpărare a acţiunilor statului deţinute în S.A. „Tutun-CTC" și informaţia de progres privind implementarea cerinţelor/recomandărilor înaintate

1,702 KB

R A P O R T privind administrarea și deetatizarea proprietății publice de stat în anul 2021

1,875 KB

Raportul Auditului independent Î.S Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic

2,045 KB

Raport privind administrarea și deetatizarea proprietății publice de stat în anul 2020

1,833 KB
blue icon

Linia Verde

(+373 22) 22 99 60