Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Agenția Proprietății Publice anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern ”Cu privire la transmiterea complexului patrimonial unic ”Întreprinderea de stat ”Firma Agricolă „Serele Moldovei”.

 

 

ANUNȚ

 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 610 din 03.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului și Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 privind actele normative, Agenția Proprietății Publice anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern ”Cu privire la transmiterea Întreprinderii de stat ”Firma Agricolă „Serele Moldovei”.  

Prin elaborarea proiectului de hotărâre respectiv se intenționează transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea publică a statului, administrarea Agenției Proprietății Publice, în proprietatea publică a satului Speia, Întreprinderii de Stat ”Firma Agricolă ”Serele Moldovei” cu sediul în s. Speia, rl. Anenii Noi, cu toate activele și pasivele acesteia la multiplele solicitări din partea Primăriei satului Speia, Președintelui raionului Anenii-Noi.

În vederea eficientizării procesului de elaborare și perfecționare a cadrului normativ, Agenția Proprietății Publice solicită respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați, prin prezentarea propunerilor în acest sens pînă la data de 18 mai 2020 la adresa electronică natalia.vrabie@app.gov.md.