Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Agenția Proprietății Publice anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului

 

Agenția Proprietății Publice anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri și modificarea anexelor nr. 91 și nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 “Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile”.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a1) și art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice, la solicitarea Î.S. “Cartuș” (Î.S. „Pulbere”).

Persoana de contact: Aliona Gladcaia, șef Secție metodologii și reglementări, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări: tel.: 022 23-38-50; e-mail: aliona.gladcaia@app.gov.md.