Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

1.    Specialist principal, Direcția proiecte investiționale

2.    Consultant superior, Direcția monitorizarea a patrimoniului public

3.    Consultant principal, Secția metodologii și reglementări, Direcţia administrare corporativă, metodologii și reglementări

4.    Specialist principal, Serviciul resurse umane

 

 

Pentru detalii privind condiţiile de desfăşurare a concursului accesați  pagina web www.cariere.gov.md.  Documentele vor fi prezentate pînă la 21 aprilie 2020, ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1, Casa Guvernului, bir. 346. Tel. de contact: 022-233-824; e-mail: marina.onica@app.gov.md.