Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Agenția Proprietății Publice a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2019 și Direcțiile prioritare de activitate pentru anul 2020

Published on: Tue, 02/11/2020 - 09:08

Vineri 07.02.2020 a avut loc ședința Colegiului.

La eveniment a participat Directorul general al Agenției Proprietății Publice dl Ghenadie Țepordei și toți șefii de direcții ai Agenției.

În cadrul Colegiului, Șeful Direcție Contencios și Control al Legalității dl Sergiu Chicu a prezentat Raportul de activitate al Agenției pentru anul 2019 pe domeniile de competență și anume:

1.     administrarea corporativă a înterprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital public;

2.     administrarea terenurilor și bunurilor proprietate publică a statului;

3.     delimitarea,consolidarea și evidența proprietății publice;

4.     realizarea parteneriatelor public-private și a concesiunilor;

5.     deetatizarea bunurilor proprietate publică a statului și monitorizarea postprivatizare;

6.     monitorizarea eficienței și a modului de utilizare a proprietății publice;

7.     asigurarea drepturilor și intereselor patrimoniale ale statului.

Totodată,în discursul său dl S. Chicu a menționat că, în perioada de referință Agenția        Proprietății Publice a asigurat:

1.     elaborarea și perfecționarea cadrului normativ aferent domeniului de activitate;

2.     exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de fondator și de acționar;

3.     ținerea Registrului patrimoniului public;

4.     perfectarea și prezentarea către Guvern a Balanței patrimoniului public a R.M.;

5.     actualizarea listei bunurilor proprietate publică de stat, cu utilizarea instrumentelor prevăzute de lege;

6.     implimentarea politicii în domeniul parteneriatului public-privat;

7.     asigurarea realizării acțiunilor pentru anul 2019 incluse în Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023;

8.     preluarea în administrare a terenurilor proprietate publică de stat și valorificarea lor;

9.     monitorizarea executării de către cumpărători a obligațiilor asumate în contractele de vînzare-cumpărare,aplicarea de măsuri ân vederea executării obligațiilor contractuale, inclusiv prin intermediul instanțelor de judecată.

Reieșind din rezultatele înregistrate în anul 2019, au fost stabilite un șir de sarcini și direcții de activitate a Agenției pentru anul 2020.

După dl Sergiu Mardari Șef Direcție planificare, analiză și evaluare, întru implimentarea politicii statului în domeniile ce îi sunt încredințate Agenția Proprietății Publice își propune consolidarea eforturilor pentru realizarea următoarelor acțiuni prioritare:

·       În  domeniul administrării înterprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital public de stat;

·       În domeniul evidenței patrimoniului public;

·       În domeniul monitorizării patrimoniului public;

·       În domeniul administrării terenurilor și bunurilor proprietate publică a statului;

·       În domeniul deetatizării.

În final, dl Ghenadie Țepordei a mulțumit colegilor pentru prezență și munca depusă în implimentarea integrală și în termeni a sarcinilor asumate.

Realizarea acestora urmează a fi monitorizate în baza unor indicatori de rezultat prestabiliți.

 

Prezentările din cadrul Colegiului: (anexat)

Raportul de Activitate al Agenției Proprietății Publice pentru anul 2019.

Direcțiile prioritare de activitate a Agenției Proprietății Publice pentru anul 2020.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda