Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Agenția Proprietății Publice și Centrul Național Anticorupție au semnat un Acord de colaborare.

Published on: Thu, 03/05/2020 - 14:30

 

 Acordul a fost semnat de Ghenadie Țepordei, Director general APP și Ruslan Flocea, Director CNA.

Scopul Acordului constă în dezvoltarea și consolidarea relațiilor de colaborare dintre cele doua autorități în vederea sporirii eficienței în exercitarea atribuțiilor, facilitarea schimbului de informații în domeniu, prin intermediul întîlnirilor periodice la nivelul conducerii sau structurilor în subordine, vizite de studiu, strategii de instruire pentru angajați, ședințe de lucru în cadrul cărora se vor discuta materiale de control privind desfășurarea acțiunilor de identificare și înlăturare a riscurilor de corupție și implimentarea unei politici anticorupție în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice.

Colaborarea dintre cele două părți se va baza pe principii de transparență, bună credință, respectarea drepturilor omului și a interesului public.

Acordul a intrat în vigoare din data semnării – 5 martie 2020.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda