Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern ”Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile”

ANUNȚ

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 610 din 03.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului și Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 privind actele normative, Agenția Proprietății Publice subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern ”Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile”.

 

 

 

Director general adjunct                             Vladim Dermenji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. N. Vrabie, tel. (022) 22-31-70