Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Anunț cu privire la Inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern ”Cu privire la transmiterea părții sociale a unei societăți comerciale, modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului”

ANUNȚ

 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului și Legii nr. 100/2017 privind actele normative, Agenția Proprietății Publice subordonată Ministerului Economiei și Infrastructurii anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern ”Cu privire la transmiterea părții sociale a unei societăți comerciale, modificarea și abrogarea unor hotărâri  ale Guvernului”.

 

Anexă:

Proiectul de hotărîre  - 5 file;

Nota informativă la proiect - 3 file.

 

 

Director general adjunct                                      Vadim Dermenji      

 

 

 

 

 

Ex. M.Russu, tel. (022) 23-40-35