Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Anunț de participare la procedura de achiziție publică cu valoare mică nr.4 din 23.05.2019, Obiectul achiziției: Achizitionarea rechizitelor de birou.