Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Anunț de participare nr.2, la procedura de achizilie publică de valoare mici din 23.05.2019, Obiectul achiziției: Servicii de alimentare a cartușilor pentru imprimante.