Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Anunț de participare nr.3, la procedura de achizilie publicii de valoare mici din 23.05.2019 / Obiectul achizifiei: Achiziționarea cartușilor color si alb/negru pentru irnprimante.