Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005

 Agenția Proprietății Publice anunță inițierea procesului de elaborare a  proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile.Persoana de contact: Marcela Russu, șef adjunct Direcția evidența patrimoniului public; tel. (022) 23-40-35; e-mail: marcela.russu@app.gov.md