Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului

Agenția Proprietății Publice anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la  Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

 

Persoane de contact: Ana Vrabie, consultant principal DPP, e-mail: ana.vrabie@app.gov.md   tel.022238089

Liudmila Cunițchi, consultant superior DPP, e-mail: liudmila.cunitchi@app.gov.md tel.022234589