Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Atelier de lucru cu tematica: ”Prezentarea ciclului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat”

Published on: Wed, 02/22/2017 - 16:57

Agenția Proprietății Publice, cu suportul programului TAIEX al Comisiei Europene, a organizat la 21 și 22 februarie ateliere de lucru, cu tematica: „Prezentarea ciclului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat”. La evenimente au fost invitați reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale.

În cadrul evenimentului au fost consolidate cunoștințele reprezentanților administrației publice centrale și locale vis-a-vis de sistemul de parteneriat public-privat în Republica Moldova și valorificate capacitățile instituțiilor administrației publice centrale întru asigurarea unui management eficient al proiectelor de parteneriat public-privat.

În deschiderea evenimentului, domnul Tudor COPACI, director al Agenției Proprietății Publice din subordinea Ministerului Economiei a menționat despre intenția de a fortifica politicile și mecanismele economice ale țării noastre prin valorificarea capacităților instituționale de dezvoltare a proiectelor de parteneriat public-privat, prin prisma practicilor UE, ce pot impulsiona activ procesul de relansare economică a Republicii Moldova.

            Au fost menționate și analizate domeniile în care prevalează dezvoltarea parteneriatului public-privat: cel al construcțiilor de locuințe, serviciilor medicale, sistemului energetic și mediu, precum și cel educațional.  Unele din aceste proiecte au fost prezentate pe parcursul evenimentului, precum cel al Ministerului Apărării și furnizarea energiei termice pe bază de biomasă în instituțiile publice locale, ultimul a fost prezentat de dl Victor Cotruță, managerul proiectului Energie și Biomasă, care a prezentat experiența de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat.

La atelier au partcicipat experții Uniunii Europene, dl Bernard Muller și dl Giovanni Coletta, care  au relatat despre experiența UE în implementarea proiectelor de parteneriat public-privat, contribuind la perceperea ciclului de implementare a proiectelor PPP, precumși pașii ce trebuie parcurși  de la ideea de proiect PPP la contract semnat și bine structurat.

 

 La runda întrebări – răspunsuri au fost abordate aspecte ce țin de riscurile și impedimentele ce apar în procesul de implementare, a fost reiterat rolul partenerului public și cerințele specifice ale unui PPP pentru a realiza cu succes testul de aptitudine a parteneriatului public-privat.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda