Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Consiliul raional Donduşeni intenţionează un raport de PPP cu un investitor privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă, prin instalarea şi utilizare a termocentralelor pe biomasă precum şi furnizare a energiei termice"

Published on: Mon, 04/10/2017 - 11:12

1.      Consiliul raional Donduşeni intenţionează să stabilească un raport de PPP cu un investitor privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă, prin instalarea şi utilizare a termocentralelor pe biomasă precum şi furnizare a energiei termice din arderea biomasei, la instituţiile publice preselectate” din raionul Donduşeni.

2.      Obiectul PPP: Crearea unui parteneriat public privat, de instalare şi utilizare a termocentralelor pe biomasă precum şi furnizarea energiei termice din arderea biomasei, la instituşiile publice preselectate din raionul Donduşeni. Obiectivul PPP: construcţia centralelor pe biomasă 2 unităţi (IMSP Donduşeni şi LT „A.Mateevici”), replanificarea încăperilor pentru montarea cazanelor şi utilajelor la 2 cazangerii (LT „A.Puşchin” şi Gimnaziul din s.Scăieni) preselectate şi furnizarea energiei termice pe biomasă (peleţi) către aceste instituţii publice pe parcursul contractului PPP; Efectuarea măsurilor de eficienţă energetică la 4 instituţii preselectate de către Partenerul Privat din sursele proiectului Energie şi Biomasă şi furnizarea energiei termice pe biomasă (peleţi) către aceste instituţii publice pe parcursul contractului PPP. Durata PPP – 10 ani.

3.      Selectarea partenerului privat va avea loc prin concurs public într-o singură etapă.

4.      Accesul la documentaţia de concurs îl poate primi orice entitate care va depune o cerere de participare şi va prezenta dovada achitării taxei de 400 lei, pe următorul cont bancar: Beneficiar: Ministerul Finanţe, Trezorăria de Stat, Consiliul r-al Donduşeni,c/f 1007601010138 IBAN MD14TRPDAW142310A11906AA, cont bancar 226634, c/b TREZMD2X, Banca: Ministerul Finanţelor, Trezorăria de Stat, cu specificarea: denumirii şi adresei poştale a companiei (e-mail, tel./fax), persoana de contact şi coordonatele acesteia.

5.      Ofertele vor fi recepţionate pînă la ora 17.00, a celei de a 60-a zi calendaristică din data publicării în Monitorul Oficial a prezentului Comunicat, la adresa: MD-6801, or. Donduşeni, str. Independenţi, 47 Consiliul rational Donduşeni, anticamera Preşedintelui raionului. Prezentului comunicat va fi publicat in Monitorul Oficial la data de 03 martie 2017 .

6.      Ofertanţii trebuie să demonstreze capacităţile în domeniu, să dispună de experienţa de natura şi complexitatea similară contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie atribuit. Detalii privind eligibilitatea ofertantului se conţin în documentaţia de concurs.

7.      Ca parte a ofertei, ofertantul va furniza o garanţie pentru oferta depusă sub forma unei scrisori de garanţie de la o bancă comercială, în sumă de 50000 lei sau va vărsa în contul Consiliului rational Donduşeni suma garanţiei,  IBAN MD14TRPCDO518410A01128AA, cont bancar 2264342001, c/b TREZMD2X

8.      Examinărea ofertelor va avea loc în următoarea zi lucrătoare după termenul-limită de depunere a ofertei, ora 10.00, la sediul Consiliului raional Donduşeni, or. Donduşeni, str. Independenţi, 47, sala mică.

9.      În cel mult 30 de zile calendaristice din data deschiderii ofertelor, secretarul Comisiei de selectare a partenerului privat va expedia tuturor ofertanţilor, procesul verbal de evaluare a ofertelor.

10.  Informaţia privind repartizarea riscurilor de proiect se conţine în documentaţia de concurs.

11.  Comisia va evalua ofertele în baza principiului cost-beneficiu şi va lua în considerare, pe lîngă cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ofertă criteriile legate de caracteristicile, performanta, termenii şi condiţiile de proiectare, construcţie, reabilitare şi operare a obiectelor.

Vicereşedintele raionului                                                     Valeriu Casapu

 

 

 

 

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda