Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Consiliul raional Nisporeni intenţionează să stabilească un raport de PPP cu un investitor privat pentru „Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă”

Published on: Fri, 03/10/2017 - 09:45

1. Consiliul raional Nisporeni intenţionează să stabilească un raport de PPP cu un investitor privat pentru

„Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă, prin instalarea şi punerea în funcţiune a centralelor termice pe biomasă, la instituţiile publice preselectate din raionul Nisporeni, dezvoltînd astfel infrastructura termoenergetică pe bază de biomasă din raion”.

2. Obiectul – Crearea unui parteneriat public privat, de prestare a serviciilor de furnizare a energiei termice prin arderea biomasei, la instituțiile publice preselectate din raionul Nisporeni. Reabilitarea a 3 puncte termice (peleţi şi brichete), instalarea a 4 centrale termice pe peleţi  în 4 instituţii publice preselectate, efectuarea măsurilor de eficienţă energetică la toate cele 7 instituţii de către Partenerul Privat din sursele proiectului „Energie şi Biomasă” şi furnizarea energiei termice pe biomasă (peleţi) către aceste instituţii publice pe parcursul contractului PPP.

3. Duratacontractului de PPP – maxim 10 ani.

4. Selectarea partenerului privat va avea loc prin concurs public într-o singură etapă.

5. Accesul la documentaţia de concurs îl poate primi orice întrprindere, care va depune o cerere de participare, indicînd denumirea, adresa poştală, e-mail, tel./fax, persoana de contact şi prezintînd dovada achitării taxei de 1500 lei, pe următorul cont bancar: Beneficiar - Consiliul raional Nisporeni, c/f – 100760100478, IBAN - MD96TRPDBI142310A11804AA, c/t – 226647, c/b - TREZMD2X, Banca - Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat.

6. Ofertele vor fi recepţionate pînă la ora 17.00, a celei de a 60-a zi calendaristică din data publicării în Monitorul Oficial a prezentului Comunicat, la adresa: MD-6401, or.Nisporeni, str.Ioan Voda, 2, bir.107, tel:0264 22227.

7. Ofertanţii trebuie să demonstreze capacităţi în domeniu, să dispună de experienţă similară privind natura şi complexitatea  contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie atribuit. Detaliile privind eligibilitatea ofertantului se conţin în documentaţia de concurs.

8. Ca parte a ofertei, ofertantul va furniza o garanţie pentru oferta depusă sub forma unei scrisori de garanţie de la o bancă comercială, în sumă de 150000 MDL sau va depune în contul Consiliului raional Nisporeni suma garanţiei: IBAN:MD61TRPCDLS18410A00885AA.

9. Examinarea ofertelor va avea loc în următoarea zi lucrătoare după termenul-limită de depunere a ofertei, ora 10.00, la sediul Consiliului raional Nisporeni, or.Nisporeni, str.Ioan Voda, 2, sala mică de şedinţe.

10. În cel mult 30 de zile calendaristice din data deschiderii ofertelor, secretarul Comisiei de selectare a partenerului privat va expedia tuturor ofertanţilor, procesul verbal de evaluare a ofertelor.

11. Informaţia privind repartizarea riscurilor de proiect se conţine în documentaţia de concurs.

12. Comisia va evalua ofertele în baza principiului cost-beneficiu şi va lua în considerare, pe lîngă cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ofertă şi criteriile legate de caracteristicile, performanta, termenii şi condiţiile  de proiectare, construcţie, reabilitare şi operare a obiectelor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicepreşedintele raionului Nisporeni                                     GhenadieVERDEŞ

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda