Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Consiliul raional Orhei intenţionează să stabilească un raport de PPP cu un investitor privat pentru „Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă”

Published on: Tue, 02/28/2017 - 08:47

1.    Consiliul raional Orhei intenţionează să stabilească un raport de PPP cu un investitor privat pentru „Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă, prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă, inclusiv instalarea și utilizarea a termocentralelor pe biomasă, la instituțiile publice preselectate” din raionul Orhei.

2.    Obiectul PPP: Crearea parteneriatului public privat de prestare a serviciilor de furnizarea energiei termice din biomasă, inclusiv instalarea și utilizarea termocentralelor pe biomasă, la instituțiile publice preselectate din raionul Orhei. Aceasta presupune reabilitarea a 2 puncte termice, instalarea a 2 termocentrale pe combustibnil solid, standard Euro4, în 2 instituții publice preselectate de Partenerul Public și furnizarea energiei către aceste instituții publice pe parcursul contractului PPP.

3.    Durata PPP – 10 ani, negociabil.

4.    Selectarea partenerului privat va avea loc prin concurs public într-o singură etapă.

5.    Documentația de concurs poate fi primită de orice entitate.

6.    Termenul limită de prezentare a ofertelor este ora 17.00 a celei de a 60-a zi calendaristică din data publicării în Monitorul Oficial a prezentului Comunicat, la adresa: or. Orhei, bd. Eminescu 2, bir.45.

7.    Ofertanții trebuie să demonstreze capacitățile în domeniu, să dispună de experiența de natură şi complexitate similară contractului de parteneriat public-privat ce urmează a fi atribuit. Detalii privind eligibilitatea ofertantului se conțin în documentația de concurs.

8.    Ca parte a ofertei, ofertantul va furniza o garanţie pentru oferta depusă sub forma unei scrisori de garanţie de la o bancă comercială cu termen de valabilitate pe durata desfășurării concursului în sumă de 100 000 MDL sau va vărsa în contul Consiliului raional Orhei suma garanției.

9.    Examinarea ofertelor va avea loc în termen de 3 zile lucrătoare după termenul limită de depunere a ofertei, ora 10.00, Consiliului raional Orhei, or. Orhei, bd. Eminescu 2, Sala de ședințe et. III.

10.     Informația privind repartizarea riscurilor de proiect se conține în documentația de concurs.

11.     Pentru informații contactați +373 23524989, Elena Boguș

 

 

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda