Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Consiliul raional Rîşcani intenţionează să stabilească un raport de PPP cu un investitor privat pentru „Prestarea serviciilor de furniarea energiei termice din biomasă, prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă"

Published on: Mon, 03/06/2017 - 09:54

1.   Consiliul raional Rîşcani intenţionează să stabilească un raport de PPP cu un investitor privat pentru „Prestarea serviciilor de furniarea energiei termice din biomasă, prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă, inclusiv instalarea şi utilizarea a termocentralelor pe biomasă, la instituţiile publice preselectate” .

2.   Obiectul PPP: Crearea unui parteneriat public privat, de prestare a serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă,  inclusiv instalarea şi utilizarea a termocentralelor pe biomasă, la instituţiile publice preselectate din raionul Rîşcani. Aceasta presupune instalarea a 2 termocentrale, în 2 instituţii publice preselectate de Partenerul Public şi furnizarea energiei termice pe biomasă către aceste instituţii publice pe parcursul contractului PPP .

3.   Durata PPP - conform ofertei câştigătoare însă care nu depăşeşte termenul legal.

4.   Selectarea partenerului privat va avea loc prin concurs public într-o singură etapă.

5.   Accesul la documentaţia de concurs îl poate primi orice entitate care va depune o cerere de participare şi va prezenta dovada achitării taxei de 400_ lei, pe următorul cont bancar: Beneficiar: Ministerul Finanţelor–Trezoreria de Stat; Consiliul raional Rîşcani; c/f: 1007601009336; c/b: TREZMD2X; Banca: Ministerul Finanţelor: Trezoreria de Stat, cu specificarea: denumirii şi adresei poştale a companiei, email: inforiscanimd@gmail.com,  (tel. 0256-24845/fax. 0256-22058),  persoana de contact:  Frecăuțan Igor,  Str. Independenţei 38, bir.53.

6.   Ofertele vor fi recepţionate pînăla ora 17.00, a celei de a 60-a zi calendaristică din data publicării în Monitorul Oficial a prezentului Comunicat, la adresa: MD-, Or.Rîşcani,  Str. Independenţei 38, bir.53.

7.   Ofertanţii trebuie să demonstreze capacităţile în domeniu,  să dispună de experienţa de natura şi complexitatea similară contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie atribuit. Detalii privind eligibilitatea ofertantului se conţin în documentaţia de concurs.

8.   Ca parte a ofertei, ofertantul va furniza o garanţie pentru oferta depusă sub forma unei scrisori de garanţie de la o bancă comercială, în sumă de 20 mii lei MDL sau va vărsa în contul Consiliului raional Rîșcani suma garanţiei.

9.   Examinarea ofertelor va avea loc în 3 zile lucrătoare după termenul-limită de depunere a ofertei, ora 10.00, la sediul Consiliului raional Rîşcani, Or. Rîşcani, Str.  Independenţei 38, bir.53.

10.    În cel mult 30 de zile calendaristice din data deschiderii ofertelor, secretarul comisiei de selectare a partenerului privat va expedia tuturor ofertanţilor, procesul verbal de evaluare a ofertelor.

11.    Informaţia privind repartizarea riscurilor de proiect se conţine în documentaţia de concurs.

12.    Comisia va evalua ofertele în baza principiului cost-beneficiu şi va lua în considerare, pe lîngă cea mai avantajoasă ofertă economică, criteriile legate de caracteristicile, performanța, termenii şicondiţiile de proiectare, construcţie şi operare a echipamentelor.

 

                                 

 

 

 

 

 

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda