Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Contacte

MD-2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1

Tel: (00373 22) 234-350
Fax: (00373 22) 22-13-77
E-mail: office@app.gov.md
E-mail: pr@app.gov.md

 

 

Cebotarean Dorina, Director adjunct
tel: (373 22) 223-156 fax: (373 22) 221 377
Vrabie Natalia, Șef Direcţia evidenţa patrimoniului public şi analiza financiară
tel: (373 22) 223-170
Doruc Mihail, Șef Direcţia administrarea proprietăţii publice  
tel: (373 22) 233-754
Șendilă Maria, Șef Direcţia parteneriat public-privat 

tel: (373 22) 223-172 fax: (373 22) 223-172

Chicu Sergiu , Șef Direcţia juridică
tel: (373 22) 237-564
Boțoc Alina, Șef  Direcţia privatizare
tel: (373 22) 234-589
Ermurachi Nelli, Șef  Direcţia postprivatizare  
tel: (373 22) 229-961
Paleţchi Anastasia, Șef Direcţia economico-financiară  
tel: (373 22) 234-065
Ţurcan Ala, şef Direcţia administrativă şi secretariat
tel: (373 22) 213-595