Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Direcţia planificare, analiză și evaluare

 

Numele, prenumele

Funcţia

Bir.

Tel. (022)

e-mail

Vladislav Railean

Șef direcție

P:202

22-21-60 

vladislav.railean@app.gov.md