Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Directorul APP Ghenadie Țepordei în vizită de lucru la ÎS „Poșta Moldovei”

Published on: Fri, 04/17/2020 - 20:45

La data de 16 aprilie, curent, a avut loc întrevederea Directorului General al Agenției Proprietății Publice, Ghenadie Țepordei și a Directorului General interimar al Î.S. „Poșta Moldovei”, Vitalie Zaharia.

În cadrul discuției au fost abordate mai multe subiecte importante ce țin de activitatea înterprinderii și problemele cu care se confruntă aceasta, măsurile și soluțiile care au fost întreprinse în această perioadă, în lupta cu pandemia, rezultatele distribuirii plăților sociale la domiciliu, statutul noilor proiecte de dezvoltare aflate în derulare, capacitatea prestării serviciilor poștale.

S-a punctat faptul că angajații Î.S. Poșta Moldovei continuă să activeze în regim normat de lucru și că, împreună cu întreaga echipă, depune eforturi pentru a oferi clienților și beneficiarilor servicii calitative, cu accent important și obligatoriu privind respectarea proceselor tehnologice poștale dar și a regulilor de echipare corespunzătoare.

În vederea respectării deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, în scop de protecție a personalului întreprinderii și clienților, întru prevenirea riscului de îmbolnăvire ori răspândire a virusului, toate oficiile poștale din țară au fost dotate cu accesorii necesare (măști, mănuși, costume speciale, dezinfectanți).

Directorul General APP, Ghendie Țepordei a accentuat că, doar prin  mobilizare maximă și organizarea eficientă a întregului proces, Î.S. Poșta Moldovei a reușit să realizeze cu succes sarcina primordială și anume distribuirea la domiciliul beneficiarilor a plăților sociale (pensiile). Tot în acest context, dnl Ghenadie Țepordei a menționat că, doar în perioada 01-16.04.2020 au fost distribuite plăți sociale pentru 485 mii pensionari, ceea ce constituie cca 98% din numărul total de beneficiari

Î.S. „Poșta Moldovei” continuă să realizeze și alte activități poștale: cum ar fi distribuirea facturilor de plată a serviciilor, eliberate de furnizori și perceperea plăților pentru acestea; distribuirea pe întreg teritoriul țării a edițiilor periodice (ziare, reviste, etc); emiterea efectelor poștale naționale, distribuirea trimiterilor poștale, mandatelor și coletelor.

De asemenea au fost identificate soluții referitoare la recepționarea și distribuirea tuturor tipurilor de trimiteri poștale internționale terestre, spre următoarele destinații: Austria, Belarus, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Polonia, România, Rusia, Ucraina și Ungaria, tarifele fiind neschimbate”, a informat dnl Zaharia Vitalie Director Î.S. Poșta Moldovei.

În prezent, ÎS “Poşta Moldovei” a desfășurat un șir de parteneriate cu autoritățile poștale desemnate din alte țări, inclusiv cu unități de implementare în vederea promovării și obținerii de granturi pentru proiecte de dezvoltare și investiții. Cele mai importante proiecte cu rezultate imediate sunt:

-        Proiectul „Quality postal servics” constă în obținerea unui grant de procurare a 6 autovehicule pentru transportarea poștei pe rutele republicane.

-        “Green energy for all” prevede obținerea unui grant exprimat prin 20 automobile electrice, pentru serviciul de curierat.  

-        IT technology and modren Postal services va permite obinerea de ehipamente pentru tehnologizarea liniilor de sortare a efectelor poștale.

Un accent deosebit se pune pe dezvoltarea plarformelor “E-Comerce”, „E- Wallet” și „Factura unică” care vor permite Poștei Moldovei să ajungă la un nivel înalt de performanță în interacțiunea cu clienții și partenerii.

La final, dnl Ghenadie Țepordei s-a arătat mulțumit de programul de lucru al “ÎS Poșta Moldovei și de faptul că, înterprinderea are un plan de dezvoltare bine conformat, pentru anii 2020-2023 ceea ce va favora obținerea unor rezultate frumoase, în interesul cetățenilor.

La rîndul său, dnl Vitalie Zaharia a muțumit Directorului General APP pentru susținere,  încredrerea oferită și a optat pentru o conlucrare pe verticalitate în viitor.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda