Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Lista candidaţilor admişi la concurs şi invitaţi la proba scrisă

-        1.  șef Direcție management instituțional

1.     Boșcăneanu Dorel

2.     Scutaru Mariana

3.     Zmeu Veaceslav

4.     Bunescu Alexandru

5.     Vlas Ghenadie

6.     Andronic Mihail  

7.     Grosu Lucia

8.     Voloșciuc Andrei

-        2. șef adjunct Direcție planificare, analiză și evaluare

1.     Scutaru Mariana

-        3. Auditor intern, Serviciul audit intern

1.     Scutaru Mariana

 

 

 

Candidaţii care au fost admişi pentru participare la concursul de suplinire a

funcţiilor publice vacante din cadrul Agenției Proprietății Publice sunt invitaţi

pe  21 februarie 2020, ora 13:00, etajul 1, sala de ședințe

Piața Marii Adunări Naționale 1, Casa Guvernului,

pentru susţinerea probei scrise.