Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Lista candidaţilor admişi la concurs şi invitaţi la proba scrisă

Agenția Proprietății Publice

Lista candidaţilor admişi la concurs şi invitaţi la proba scrisă

 

-        1.  șef Direcție management instituțional

1.     Jitari Andrei

2.     David Lilia

3.     Ursachi Alexandru

4.     Voloșciuc Andrei

5.     Șargu Adrian

6.     Zmeu Veasceslav

7.     Sobari Ion

8.     Dragoman Sergiu

9.     Marian Silvia

-        2. șef Direcție contencios și control al legalității

1.     Popa Viorel

2.     Marian Silvia

-        3. consultant principal, Secția regională proprietate publică Nord, Direcția relații fuinciare și bunuri imobile

1.     Bajenov Vadim

2.     Țurcanu Maxim

 

 

Candidaţii care au fost admişi pentru participare la concursul de suplinire a

funcţiilor publice vacante din cadrul Agenției Proprietății Publice

vor fi informați suplimentar despre data susţinerii probei scrise

(în dependență de  încetarea stării de urgență declarate în Republica Moldova

în legătură cu COVID-19)

NOTĂ!!! Persoanele care au depus dosarul de concurs prin postă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Se prelungește, pînă la 21 aprilie 2020, ora 16:00,

termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea  funcțiilor publice vacante

la care a fost depus un singur dosar