Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisa şi au fost admişi la interviu

Agenția Proprietății Publice

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisa şi au fost admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

Tur II

-          1.  Consultant superior, Secția regională proprietate publică Nord, Direcția relații funciare şi bunuri imobile

1.      Sidlețchi Lilian

-          2. Consultant principal, Direcția parteneriat public – privat și concesiuni – pe perioadă determinată

1.      Filimon Oleg

2.      Muntean Tatiana

-          3. Consultant principal, Direcţia administrare corporativă, metodologii și reglementări

1.      Trofin Pavel

2.      Anastasiuc Svetlana

-          4.  Consultant superior, Secția metodologii și reglementări, Direcţia administrare corporativă, metodologii și reglementări

1.      Cojuhari Viorica

-          5. Șef adjunct Direcție contencios și control al legalității

1.      Lica Sergiu

2.      Boghean Petru

-          6. Consultant principal, Direcția contencios și control al legalității

1.      Buzgan Eugeniu

 

Candidaţii care au promovat proba scrisa a concursului sînt invitați

la Agenția Proprietății Publice, 10 februarie 2020, ora 15.00

Piața Marii Adunări Naționale 1, Casa Guvernului, bir. 357

 pentru susţinerea probei orale - Interviul.