Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisa şi au fost admişi la interviu

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisa şi au fost admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

-         șef Direcție management instituțional

1.     Grosu Lucia

2.     Voloșciuc Andrei

 

Candidaţii care au promovat proba scrisa a concursului sînt invitați

la Agenția Proprietății Publice, 28 februarie 2020, ora 14.00

Piața Marii Adunări Naționale 1, Casa Guvernului, bir. 357

 pentru susţinerea probei orale - Interviul.