Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Serviciul achiziții

Numele, prenumele

Funcţia

Bir.

Tel. (022)

e-mail