Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Comunicate informative

Comunicat privind balanța patrimoniului public

Valoarea de bilanț a patrimoniului public al Republicii Moldova, conform situaţiei din 01.01.201 8 , constituie 81 779 ,6 mil lei , inclusiv a patrimoniului public gestionat de autorităţile publice...Read more

Comunicat informativ cu privire la desemnarea câștigătorului și totalurile concursului de selectare a partenerului privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 407 din 25 aprilie 2018 cu privire la aprobarea obiectivelor și condițiilor parteneriatului public-privat pentru proiectarea și construcția...Read more

Информационное сообщение

Информационное сообщение На основании ст. 54 1 Закона №121-XVI от 4 мая 2007 г. об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении, Закона № 171 от 11.07.2012 г. о рынке капитала,...Read more

Comunicat informativ

Comunicat informativ În temeiul art. 54 1 al Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital,...Read more

Pages