phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

S.A. „FEE-Nord”: rezultate bune ca urmare a unei administrări eficiente

8 iunie, 2021

Serviciile și deservirea calitativă, administrarea eficientă au permis Societății pe acțiuni ,,FEE-Nord” să înregistreze indicatorii economici înalți, precum și să depășească situația critică atestată în 2019.

Astfel, dacă în anul 2019, Societatea a înregistrat pierderi nete în mărime de 100,81 mil. lei și activele nete ale întreprinderii la începutul anului 2020 atestau valoarea negativă în mărime de 40,26 mil. lei, situația precară a fost depășită, în 2020 S.A. „FEE-Nord”  reușind să obțină în activitatea economico-financiară profit net în mărime de 152,41 mil. lei.

În același context, menționăm, că în conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997, cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acţionarilor nu poate depăşi cuantumul profitului net de la sfârşitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenţi, minus orice pierdere a anilor precedenţi şi minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu prezenta lege şi statutul societăţii. Astfel, Consiliul societății a propus în cadrul Adunării Generale a acționarilor adoptarea deciziei potrivit căreia 50 la sută din suma maxim posibilă să fie direcționată spre achitarea dividendelor în bugetul de stat.

În aceeași ordine de idei, subliniem, că din cele 152,41 mil. lei profit net al S.A. „FEE-Nord”, 25,75 mil. lei au fost direcționate pentru efectuarea defalcărilor în bugetul de stat; 23,24 mil. lei – pentru fondul de dezvoltare; 100,92 mil. lei - pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți și 2,5 mil. lei – în fondul de consum.

Reamintim, S.A. ,,FEE-Nord” a fost înființată conform Hotărârii Guvernului nr.172 din 15 aprilie 2015, în rezultatul reorganizării prin dezmembrare a S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” şi S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest”. Conform statutului Societății, comercializarea energiei electrice este unul din principalele genuri de activitate. Fondator şi unic acţionar al S.A. ,,FEE-Nord”  este statul, reprezentat de Agenția Proprietăţii Publice.