phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Vizită la Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”

23 octombrie, 2020

La 23 octombrie, Mihai Soțchi, directorul general adjunct al Agenției Proprietății Publice a întreprins o vizită la Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”. Activitatea ei este axată pe producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă predestinat reproducerii.

Întreprinderea a fost fondată în scopul integrării eficiente a ştiinţei şi procesului de producere, ameliorare şi reproducere a resurselor genetice suine de prăsilă, pentru asigurarea necesităţilor fermelor, exploataţiilor de diverse capacităţi şi forme  de proprietate din republică cu material genetic suin valoros.

Directorul Întreprinderii de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid” Oleg Gașper susține că întreprinderea deține un bogat fond genetic. La etapa actuală, fondul genetic suin, aflat la întreprindere, este constituit din 5 rase de talie mondială: Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire, Pietrain.

  La faţa locului, Mihai Soțchi, directorul general adjunct al Agenției Proprietății Publice, a luat cunoştinţă de starea de lucruri la această întreprindere, care are în sarcină reproducerea genetică a suinelor de prăsilă pentru asigurarea fermelor specializate cu material genetic suin de calitate. Un deosebit interes prezintă aici secţia de preparare a nutreţurilor combinate cu o capacitate de 2,5 tone pe oră, având un laborator performant pentru dirijarea calităţii hranei repartizate animalelor.

Acesta s-a întâlnit cu colaboratorii „Moldsuinhibridului”, a vorbit despre priorităţile din domeniul de creştere a animalelor şi a ascultat doleanţele specialiştilor, pentru a se documenta în activitatea acestei întreprinderi de importanţă majoră pentru sectorul zootehnic al ţării. La moment sunt premise reale pentru redresarea situaţiei, întreprinderea având nevoie doar acum, în perioada iniţială, de o conjugare a eforturilor tuturor, ca apoi să devină  una competitivă, generând venituri substanţiale pentru o activitate direcţionată spre asigurarea necesităţilor întreprinderilor de profil cu material genetic de valoare.