phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU

ANUNȚ Consiliul SA RED NORD

A N U N Ț

 

Consiliul Societății pe Acțiuni ,,RED-Nord”, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „RED-Nord”- (Regulament), aprobat prin hotărârea Consiliului nr. 14 din 23.09.2019, Vă aduce la cunoștință următoarele:

La data de 12.11.2019, a avut loc etapa de preselecție a concursului, care prevede verificarea întrunirii condițiilor stabilite pentru participare la concurs, în baza dosarelor depuse, în urma căreia au fost preselectați 5 candidați pentru participare la Interviu:

  1. Lopotencu Romeo
  2. Grumeza Valeriu
  3. Beșliu Iurie
  4. Cîrstea Ion
  5. Dogotari Valentin

 

Dosarele depuse de către ceilalți concurenți, nu au întrunit condițiile prevederilor p.7 al Regulamentului nominalizat.

CV-urile candidaților preselectați se anexează.

 

 

Consiliul Societății pe Acțiuni ,,RED-Nord”


Anexe

CV Besliu Iurie

1,826 KB

CV Cristea Ion

2,516 KB

CV Dogotari Valentin

1,585 KB

CV Lopotenco Romeo

586 KB

CV Grumeza Valeriu

624 KB