phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU

Anunț cu privire la desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al Societății pe acțiuni S.A."Combinatul de Vinuri „Cricova”"

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A.“Combinatul de Vinuri „Cricova”“, aprobat prin hotărârea Consiliului societății (proces-verbal nr.05 din 18.06.2020), Comisia de selectare informează că, la 16 iulie 2020, ora 10.00, la adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Casa Guvernului, bir. 351, se va desfășura etapa a doua a concursului, “Interviul”. Pentru participare la interviu sunt invitați următorii candidați preselectaţi:

  • Şova Denis.
  • Braga Oleg.

Anexe

CV - Sova Denis

609 KB