phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU

Anunt privind extinderea termenului de evaluare a dosarelor de participare la concurs la IS “Combinatul de Vinuri de Calitate Milestii Mici”

ANUNȚ

Consiliul de administrație al Întreprinderii de stat „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”, în temeiul pct. 43 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de stat Combinatul de Calitate ”Mileștii Mici”, ținând cont că pînă la data și ora stabilită în anunțul cu privire la desfășurarea concursului, 16 august 2019, ora 14:00, au fost depuse 22 de cereri și dosare de participare la concurs, care urmează a fi verificate și evaluate, întru asigurarea unui proces transparent și echitabil, anunță extinderea termenului de evaluare a dosarelor depuse, cu 7 zile lucrătoare.