phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU
Cadrul legislativ/normativ
Cadrul legislativ/normativ
blue icon

Linia Verde

+373 22 229-960

Cadrul legislativ/normativ

Legea contabilității

130 KB

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale

171 KB

Hotărîre cu privire la aprobarea regulamentului privind vînzarea acțiunilor proprietate publică pe piata reglementată

81 KB

Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea APP

117 KB

Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere

83 KB

Hotărîre cu privire la Consiliul Național pentru parteneriatul public-privat

63 KB

Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a prorietății publice

94 KB

Hotărîre despre Aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe

74 KB

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate

67 KB

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor

75 KB
blue icon

Linia Verde

+373 22 229-960