phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costeşti”: gestionare eficientă a mijloacelor financiare și indicatori de producție înalți

18 iunie, 2021

Condițiile dificile de activitate cu care s-au confruntat mai multe întreprinderi din țară pe parcursul anului 2020, precum și lucrările de reparație capitală a utilajului executate pe parcursul anului trecut, nu au fost impedimente pentru Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costeşti” pentru a reuși obținerea în activitatea economico-financiară a profitului net în mărime de 24,45 mil. lei.

Astfel, ca urmare a lucrărilor de modernizare a utilajului de bază pentru producerea energiei electrice și monitorizării și ajustării permanente a regimurilor de funcționare a parametrilor optimali ai utilajului de producere cu asigurarea fiabilității și eficienței întreprinderii, Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costeşti” a înregistrat indicatori de producție înalți, precum și a micșorat consumul de energie proprie.

În anul 2020, venitul din vânzarea energiei electrice a constituit 39,61 mil. lei.  Totodată, pe lângă veniturile din activitatea reglementată, în anul de referință au fost înregistrate venituri din alte activități în valoare totală de 547,4 mii lei, în creștere față de perioada analogică a anului 2019 cu 154,4 mii lei, inclusiv din veniturile sub formă de dobândă - 154,4 mii lei.

În contextul dat, subliniem, că în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 110/2011 ,,Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat” și prevederilor Legii nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Consiliul de administraţie a coordonat repartizarea profitului net anual al întreprinderii, la propunerea administratorului. Astfel, din cele 24,45 mil. lei profit net al Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costeşti, 12,22 mil. lei au fost direcționate pentru efectuarea defalcărilor în bugetul de stat,   2,44 mil. lei – pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, 8,92 mil. lei - pentru investiții în dezvoltarea întreprinderii  și 0,85 mil. lei – în fondul de consum.

Reamintim, că Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costeşti” reprezintă Centrala hidroelectrică de la Stânca-Costești, o hidrocentrală pe râul Prut, construită în dreptul localităților Stânca (Ștefănești), Botoșani, România și Costești din Republica Moldova. Principalele genuri de activitate ale entității sunt producția energiei electrice cu centrale hidroelectrice și colectarea, transportarea și distribuția energiei electrice prin rețeaua electrică.